تشویق پادشاه اسپانیا در مراسم گشایش پارلمان و دسته‌بندی‌هایی که حاکم شد

تشویق پادشاه اسپانیا در مراسم گشایش پارلمان و دسته‌بندی‌هایی که حاکم شد

حضور روز دوشنبه فلیپه ششم، پادشاه اسپانیا در مراسم رسمی افتتاح پارلمان کشورش با دسته‌بندی‌هایی در میان نمایندگان احزاب گوناگون همراه بود.

حضور روز دوشنبه فلیپه ششم، پادشاه اسپانیا در مراسم رسمی افتتاح پارلمان کشورش با دسته‌بندی‌هایی در میان نمایندگان احزاب گوناگون همراه بود.

بخش عمده‌ای از نمایندگان حزب چپ رادیکال از تشویق پادشاه امتناع کردند و نمایندگان جدایی طلبان نیز ترجیح دادند در این مراسم شرکت نکنند. این در حالیست که اغلب نمایندگان حزب پودموس که آشکارا جمهوری خواه هستند و وزرایی که چپ رادیکال را در دولت نمایندگی می کنند به تشویق پادشاه پرداختند.

احزاب استقلال طلب به همراه برخی دیگر از جمهوری خواهان و ناسیونالسیت‌ها پیش از این مراسم با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرده بودند نظام پادشاهی و در راس آن شخص پادشاه آنها را در این سیستم نمایندگی نمی‌کند.

تازه‌ترین ویدیو