سانحه در فرودگاه ماهشهر؛ مسافران هواپیما در خیابان پیاده شدند

سانحه در فرودگاه ماهشهر؛ مسافران هواپیما در خیابان پیاده شدند

مسافران هواپیمای بوئینگ شرکت کاسپین روز دوشنبه و در پی سانحه‌ای در خیابانی در ماهشهر پیاده شدند. این هواپیما که بامداد دوشنبه از تهران به ماهشهر رسیده بود هنگام فرود از باند خارج و در خیابانی در نزدیکی فرودگاه متوقف شد. در این حادثه کسی آسیب ندید.

مسافران هواپیمای بوئینگ شرکت کاسپین روز دوشنبه و در پی سانحه‌ای در خیابانی در ماهشهر پیاده شدند. این هواپیما که بامداد دوشنبه از تهران به ماهشهر رسیده بود هنگام فرود از باند خارج و در خیابانی در نزدیکی فرودگاه متوقف شد. در این حادثه کسی آسیب ندید.

تازه‌ترین ویدیو