خاکستر آتشفشانی پیرامون پایتخت فیلیپین

ویدیوها. خاکستر آتشفشانی پیرامون پایتخت فیلیپین

فعالیت آتشفشانی در نزدیکی مانیل، پایتخت فیلیپین مناطق اطراف را تا کلیومترها در ابری از خاکستر و غبار فرود برد.

فعالیت آتشفشانی در نزدیکی مانیل، پایتخت فیلیپین مناطق اطراف را تا کلیومترها در ابری از خاکستر و غبار فرود برد.

هزاران نفر از ساکنان محلی ناگزیر شدند در اثر فعالیت آتشفشان خانه‌های خود را ترک کنند و بنابر اعلام سازمان ملل، تا کنون ۳۸ هزار نفر از این افراد راهی پناهگاه شده‌اند.

آتشفشان تال که در مرکز استان باتانگاس در جنوب مانیل واقع شده، از روز یکشنبه در وضعیت اضطراری قرار داشت.

تازه‌ترین ویدیو