آوازخوانی مادران حافظ محیط زیست برای آیندهٔ نوزادانشان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

آوازخوانی مادران حافظ محیط زیست برای آیندهٔ نوزادانشان

شماری از مادران عضو گروه «شورش علیه انقراض» روز دوشنبه مقابل دفتر مرکزی حزب محافظه‌کار بریتانیا در لندن گرد آمدند تا در کنار نوزدان‌شان، به سیاست اعضای این حزب در قبال محیط زیست اعتراض کنند.

شماری از مادران عضو گروه «شورش علیه انقراض» روز دوشنبه مقابل دفتر مرکزی حزب محافظه‌کار بریتانیا در لندن گرد آمدند تا در کنار نوزدان‌شان، به سیاست اعضای این حزب در قبال محیط زیست اعتراض کنند.

این مادران با اشاره به کودکانشان بر روی پلاکاردها نوشته بودند «آیندهٔ آنها» و به اعتراض می‌خواندند:‌ «در نور حقیقت امیدواریم».

گروه «شورش علیه انقراض» سال گذشته در لندن پا گرفت و فعالیتش عمدتا عبارت است از انجام نافرمانی‌های مدنی و آگاهی رسانی برای حفاظت از زیست‌بوم.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست