نجات معجزه‌آسای خانواده رهگذر از تصادف در چهارراه

ویدیوها. نجات معجزه‌آسای خانواده رهگذر از تصادف در چهارراه

در جریان تصادف چهارشنبه شب دو خودوری سواری در تقاطع خیابانی در ایالت آریزونای آمریکا، پدر و مادری که به همراه کودک سوار بر کالسکه خود در حال عبور از این تقاطع بودند، به شکلی معجزه‌آسا جان سالم به در بردند.

در جریان تصادف چهارشنبه شب دو خودوری سواری در تقاطع خیابانی در ایالت آریزونای آمریکا، پدر و مادری که به همراه کودک سوار بر کالسکه خود در حال عبور از این تقاطع بودند، به شکلی معجزه‌آسا جان سالم به در بردند.

بر اساس گزارش پلیس شهر فینیکس، یک خودروی جیپ پس از آن که راننده ۲۳ ساله‌ آن در کنترلش ناکام ماند، ضمن عبور از چراغ قرمز با یک شورولت کروز به رانندگی یک خانم ۲۷ ساله تصادف کرد.

راننده جیپ زندانی شد.

تازه‌ترین ویدیو