درگیری پلیس با تظاهرکنندگان در هنگ کنگ

ویدیوها. درگیری پلیس با تظاهرکنندگان در هنگ کنگ

پلیس هنگ کنگ روز شنبه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در این شهر به پرتاب گاز اشک آور و استفاده از ماشین های آبپاش متوسل شد.

پلیس هنگ کنگ روز شنبه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در این شهر به پرتاب گاز اشک آور و استفاده از ماشین های آبپاش متوسل شد.

شرکت کنندگان در تظاهرات بر ضد دولت محلی هنگ کنگ دست به پرتاب سنگ به سوی ماموران پلیس زدند. آنها همچنین یکی از مسیرهای اصلی در نزدیکی مقر ارتش آزادی بخش خلق چین را مسدود کردند.

بسیاری از تظاهرکنندگان لباس سیاه به تن داشتند و چهره خود را پوشانده بودند.

تازه‌ترین ویدیو