بازدید عمومی از یک پاندای خاکستری نادر در جنوب غربی چین

بازدید عمومی از یک پاندای خاکستری نادر در جنوب غربی چین

یک پاندای خاکستری نادر روز چهارشنبه برای نخستین بار در جنوب غربی چین در معرض تماشای بازدیدکنندگان قرار گرفت.

یک پاندای خاکستری نادر روز چهارشنبه برای نخستین بار در جنوب غربی چین در معرض تماشای بازدیدکنندگان قرار گرفت.

این پاندا که جیشیائو نام دارد در ۵ ژوئن ۲۰۱۹ به دنیا آمد و کاملا از دو نوزاد دیگر متفاوت است زیرا پانداها معمولا ترکیب رنگی سیاه و سفید دارند اما این پاندا سفید و خاکستری است.

وو کنگ‌جو، مهندس ارشد پایگاه تحقیقاتی شنگدو که در زمینه پرورش پانداها کار می کند می گوید خاکستری شدن این نوزاد احتمالا با ژن‌های خانوادگی او مرتبط است اما معمولا بعد از ۶ ماه از تولد، رنگ خاکستری تغییر می کند و سیاه می شود.

تازه‌ترین ویدیو