عملیات نجات دو خدمه باقیمانده کشتی واژگون شده در کالیفرنیا

ویدیوها. عملیات نجات دو خدمه باقیمانده کشتی واژگون شده در کالیفرنیا

دو خدمه یک کشتی تجاری واژگون شده در سواحل کالیفرنیا پس از گذشت یک روز سالم از درون کشتی بیرون آورده شدند. این دو مرد اهل کره جنوبی پس از آتش‌سوزی در کشتی حامل ۴ هزار خودرو در روز یکشنبه و واژگون شدن آن، درون کشتی گیر افتاده بودند. 

دو خدمه یک کشتی تجاری واژگون شده در سواحل کالیفرنیا پس از گذشت یک روز سالم از درون کشتی بیرون آورده شدند. این دو مرد اهل کره جنوبی پس از آتش‌سوزی در کشتی حامل ۴ هزار خودرو در روز یکشنبه و واژگون شدن آن، درون کشتی گیر افتاده بودند. 

امدادگران ابتدا به دلیل آتش‌سوزی و خطر رها شدن خودروها عملیات را متوقف کردند، اما بعدا به کمک بالگرد و با سوراخ کردن بدن کشتی، حادثه‌دیدگان را نجات دادند.

تازه‌ترین ویدیو