آتش‌سوزی در جزایر قناری؛ هزاران هکتار جنگل سوخت

ویدیوها. آتش‌سوزی در جزایر قناری؛ هزاران هکتار جنگل سوخت

همزمان با گسترده شدن آتش‌سوزی جنگلی در جزیره گران‌کاناریا در چند روز اخیر، حدود ۹ هزار نفر از خانه‌هایشان به پناهگاه‌های موقت منتقل شدند. از آغاز آتش‌سوزی در شنبه گذشته تاکنون بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار از جنگل‌های این منطقه کاملا در آتش سوخته است. گران‌کاناریا بخشی از جزایر قناری در قلمرو اسپانیاست.

همزمان با گسترده شدن آتش‌سوزی جنگلی در جزیره گران‌کاناریا در چند روز اخیر، حدود ۹ هزار نفر از خانه‌هایشان به پناهگاه‌های موقت منتقل شدند. از آغاز آتش‌سوزی در شنبه گذشته تاکنون بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار از جنگل‌های این منطقه کاملا در آتش سوخته است. گران‌کاناریا بخشی از جزایر قناری در قلمرو اسپانیاست.

تازه‌ترین ویدیو