برخورد پلیس ترکیه با راهپیمایی ممنوع دگرباشان در استانبول
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

برخورد پلیس ترکیه با راهپیمایی ممنوع دگرباشان در استانبول

پلیس ترکیه با گروهی از دگرباشان جنسی و کنشگران حقوق آنها که در مراسم موسوم به «گی پراید» (افتخار همجنسگرایی) در استانبول تجمع کرده بودند، برخورد کرد. در این برخورد که روز یکشنبه ۹ تیر به وقوع پیوست، پلیس با شلیک گازاشک‌آور و رها کردن سگ تلاش کرد تا طرفداران حقوق همجنسگرایان را متفرق سازد. برپایی تجمع دگرباشان جنسی در ترکیه از ۵ سال پیش ممنوع شده است.

پلیس ترکیه با گروهی از دگرباشان جنسی و کنشگران حقوق آنها که در مراسم موسوم به «گی پراید» (افتخار همجنسگرایی) در استانبول تجمع کرده بودند، برخورد کرد. در این برخورد که روز یکشنبه ۹ تیر به وقوع پیوست، پلیس با شلیک گازاشک‌آور و رها کردن سگ تلاش کرد تا طرفداران حقوق همجنسگرایان را متفرق سازد. برپایی تجمع دگرباشان جنسی در ترکیه از ۵ سال پیش ممنوع شده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست