برخورد پلیس ترکیه با راهپیمایی ممنوع دگرباشان در استانبول

ویدیوها. برخورد پلیس ترکیه با راهپیمایی ممنوع دگرباشان در استانبول

پلیس ترکیه با گروهی از دگرباشان جنسی و کنشگران حقوق آنها که در مراسم موسوم به «گی پراید» (افتخار همجنسگرایی) در استانبول تجمع کرده بودند، برخورد کرد. در این برخورد که روز یکشنبه ۹ تیر به وقوع پیوست، پلیس با شلیک گازاشک‌آور و رها کردن سگ تلاش کرد تا طرفداران حقوق همجنسگرایان را متفرق سازد. برپایی تجمع دگرباشان جنسی در ترکیه از ۵ سال پیش ممنوع شده است.

پلیس ترکیه با گروهی از دگرباشان جنسی و کنشگران حقوق آنها که در مراسم موسوم به «گی پراید» (افتخار همجنسگرایی) در استانبول تجمع کرده بودند، برخورد کرد. در این برخورد که روز یکشنبه ۹ تیر به وقوع پیوست، پلیس با شلیک گازاشک‌آور و رها کردن سگ تلاش کرد تا طرفداران حقوق همجنسگرایان را متفرق سازد. برپایی تجمع دگرباشان جنسی در ترکیه از ۵ سال پیش ممنوع شده است.

تازه‌ترین ویدیو