ویدئو؛ تظاهرات خیابانی همجنس‌گرایان کره‌جنوبی برای حق ازدواج
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

ویدئو؛ تظاهرات خیابانی همجنس‌گرایان کره‌جنوبی برای حق ازدواج

همزمان با برگزاری فستیوال سالانه شهر سئول، خیابان‌های پایتخت کره جنوبی به صحنه رویارویی موافقان و مخالفان قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان شد. از یک سو همجنس‌گرایان کره‌ای و حامیانشان ضمن استقبال از اقدام اخیر پارلمان تایوان مبنی بر قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان، خواستار احقاق حق ازدواج در کره‌جنوبی شدند و از سوی دیگر، کره‌ای‌های کاتولیک با شعارهایی مبنی بر گناه بودن همجنس‌گرایی به مخالفت با ازدواج آنها پرداختند.

همزمان با برگزاری فستیوال سالانه شهر سئول، خیابان‌های پایتخت کره جنوبی به صحنه رویارویی موافقان و مخالفان قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان شد. از یک سو همجنس‌گرایان کره‌ای و حامیانشان ضمن استقبال از اقدام اخیر پارلمان تایوان مبنی بر قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان، خواستار احقاق حق ازدواج در کره‌جنوبی شدند و از سوی دیگر، کره‌ای‌های کاتولیک با شعارهایی مبنی بر گناه بودن همجنس‌گرایی به مخالفت با ازدواج آنها پرداختند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست