ویدئو؛ ادای احترام فیل‌بان‌های تایلند به پادشاه جدید

ویدئو؛ ادای احترام فیل‌بان‌های تایلند به پادشاه جدید

گروهی از مردم تایلند روز سه شنبه به پادشاه این کشور ادای احترام کردند. مراسم روز سه شنبه تنها چند روز پس از تاج گذاری واجیرالونگ کورن، پادشاه این کشور برگزار شد. صدها فیل‌بان که همگی لباس زرد به تن داشتند به همراه ۱۱ فیل در مقابل کاخ سلطنتی تایلند حضور یافتند تا به پادشاه این کشور ادای احترام کنند. واجیرالونگ کورن در سال ۲۰۱۶ به دنبال مرگ پدرش به پادشاهی رسید.

گروهی از مردم تایلند روز سه شنبه به پادشاه این کشور ادای احترام کردند. مراسم روز سه شنبه تنها چند روز پس از تاج گذاری واجیرالونگ کورن، پادشاه این کشور برگزار شد. صدها فیل‌بان که همگی لباس زرد به تن داشتند به همراه ۱۱ فیل در مقابل کاخ سلطنتی تایلند حضور یافتند تا به پادشاه این کشور ادای احترام کنند. واجیرالونگ کورن در سال ۲۰۱۶ به دنبال مرگ پدرش به پادشاهی رسید.

تازه‌ترین ویدیو