مراسم سوزاندن توت و گردش با اسب به مناسبت سال نوی تبتی

ویدیوها. مراسم سوزاندن توت و گردش با اسب به مناسبت سال نوی تبتی

ساکنان شهر لیتانگ در استان سیچوآن واقع در جنوب غرب چین فرا رسیدن سال نوی تبتی را با سوزاندن توت و گردش با اسب در خیابان‌های شهر جشن گرفتند.

ساکنان شهر لیتانگ در استان سیچوآن واقع در جنوب غرب چین فرا رسیدن سال نوی تبتی را با سوزاندن توت و گردش با اسب در خیابان‌های شهر جشن گرفتند.

امسال همزمان شدن سال نوی چینی با سال نوی تبتی، مراسم را پر جنب و جوش‌تر از هر سال کرده بود. سی و هشت سوارکار در مقابل ساختمان محل تولد هفتمین دالایی لاما، به مراسم سوزاندن توت پرداختند.

بعد از اجرای این مراسم، سوارکاران در شهر دور زدند و ساکنان هیجان‌زده به استقبال آنان رفتند.

تازه‌ترین ویدیو