میلیون‌ها هندو برای شستشوی گناهان در رودخانه گنگ شنا کردند

ویدیوها. میلیون‌ها هندو برای شستشوی گناهان در رودخانه گنگ شنا کردند

میلیون‌ها زائر هندو برای شرکت در مراسم مذهبی «کوم میلا» در شهر الله آباد، شهری در ایالت اوتار پرادش حضور یافتند و بر اساس سنت این فستیوال مذهبی در آب‌های رودخانه گنگ و یامونا شنا کردند.

میلیون‌ها زائر هندو برای شرکت در مراسم مذهبی «کوم میلا» در شهر الله آباد، شهری در ایالت اوتار پرادش حضور یافتند و بر اساس سنت این فستیوال مذهبی در آب‌های رودخانه گنگ و یامونا شنا کردند.

هندوها به موجب رسم هر ساله بدن خود را در آب‌های این دو رودخانه مقدس شستشو می‌دهند تا بر اساس باوری مذهبی گناه را از خود بزدایند و زندگی تازهای را آغاز کنند.

شنا در رودخانه و دیگر آیین‌های مذهبی این جشنواره توسط مرتاض‌ها سازماندهی می‌شود و کمک مالی دولت را نیز به همراه دارد.

برگزار‌کنندگان این فستیوال مذهبی پیش بینی کرده اند که در طول ۴۸ روز برپایی این رویداد حدود ۱۲۰ میلیون زائر به شهر الله آباد عزیمت کنند.

تازه‌ترین ویدیو