رود گدازه در هاوایی

ویدیوها. رود گدازه در هاوایی

رودی از گدازه‌ روان در نزدیکی خلیج کاپوهو در هاوایی در تاریکی شب با پرتویی نارنجی رنگ می‌درخشد. مقامات شهری هاوایی اعلام کردند مواد مذابی که از آتشفشان کیلائو در هاوایی بیرون می‌جوشد خانه‌ها را در مسیر خود ویران کرده و در خلیج کوچکی در حاشیه بزرگترین جزیره هاوایی راهی دریا می‌شوند.

رودی از گدازه‌ روان در نزدیکی خلیج کاپوهو در هاوایی در تاریکی شب با پرتویی نارنجی رنگ می‌درخشد. مقامات شهری هاوایی اعلام کردند مواد مذابی که از آتشفشان کیلائو در هاوایی بیرون می‌جوشد خانه‌ها را در مسیر خود ویران کرده و در خلیج کوچکی در حاشیه بزرگترین جزیره هاوایی راهی دریا می‌شوند.

با سوختن ۸۰ خانه دیگر در مسیر این گدازه‌ها شمار خانه‌هایی که در دو ماه گذشته با فعالیت این آتشفشان نابود شده‌اند به ۲۰۰ می‌رسد. ساکنان این خانه‌ها به تازگی آنها را تخلیه کرده بودند.

تازه‌ترین ویدیو