طوفان نِیت؛ نیکاراگوئه بیشترین آسیب را دید

ویدیوها. طوفان نِیت؛ نیکاراگوئه بیشترین آسیب را دید

«نیت»، شانزدهمین طوفان استوایی در سال جاری باعث روان شدن سیلاب و گل در بسیاری از نواحی نیکاراگوئه، هندوراس و کاستاریکا واقع در آمریکای مرکزی شد. بیشترین ویرانی بر اثر گذر «نیت» در نیکاراگوئه پدید آمده است. بنا به سخنگوی دولت، طوفان در بیش از ۳۰ ناحیه باعث آسیب رساندن به خانه و دارایی های بیش از ۱۰ هزار نفر از شهروندان این کشور شده است.

«نیت»، شانزدهمین طوفان استوایی در سال جاری باعث روان شدن سیلاب و گل در بسیاری از نواحی نیکاراگوئه، هندوراس و کاستاریکا واقع در آمریکای مرکزی شد. بیشترین ویرانی بر اثر گذر «نیت» در نیکاراگوئه پدید آمده است. بنا به سخنگوی دولت، طوفان در بیش از ۳۰ ناحیه باعث آسیب رساندن به خانه و دارایی های بیش از ۱۰ هزار نفر از شهروندان این کشور شده است.

تازه‌ترین ویدیو