نجات پناهجویان از آبهای مدیترانه توسط گارد ساحلی ایتالیا

ویدیوها. نجات پناهجویان از آبهای مدیترانه توسط گارد ساحلی ایتالیا

گارد ساحلی ایتالیا طی دو روز گذشته چهار هزار پناهجو را از آب‌های مدیترانه نجات داد.

گارد ساحلی ایتالیا طی دو روز گذشته چهار هزار پناهجو را از آب‌های مدیترانه نجات داد.

از ابتدای سال جاری میلادی تا دیروز ۱۳ ژوییه، در مجموع ۸۶۵۲۵ پناهجو از طریق دریا خود را به ایتالیا رسانده‌اند. ۲۳۴۶ پناهجو هم در طول این مسیر پرخطر طعمه دریا شده‌اند.

از آغاز موج ورود پناهجویان به اروپا ایتالیا بارها از شرکای اروپایی‌اش خواسته تا در زمینه پذیرفتن پناهجویان مشارکت بیشتری داشته باشند.

تازه‌ترین ویدیو