روز المپیک در پاریس

ویدیوها. روز المپیک در پاریس

ساکنان و گردشگران پاریس روز جمعه شاهد تجربه کم نظیری بودند. ده‌ها ورزشکار در پایتخت فرانسه انواع بازی‌های المپیک را در میان عموم مردم تمرین کردند. از جمله در رود سن قایق‌های کانئه به حرکت در آمدند. این رویداد به ابتکار شهرداری پاریس انجام شد. پاریس نامزد میزبانی بازی‌های المپیک سال ۲۰۲۴ است.

ساکنان و گردشگران پاریس روز جمعه شاهد تجربه کم نظیری بودند. ده‌ها ورزشکار در پایتخت فرانسه انواع بازی‌های المپیک را در میان عموم مردم تمرین کردند. از جمله در رود سن قایق‌های کانئه به حرکت در آمدند. این رویداد به ابتکار شهرداری پاریس انجام شد. پاریس نامزد میزبانی بازی‌های المپیک سال ۲۰۲۴ است.

تازه‌ترین ویدیو