لندن؛ ساختمان ۲۷ طبقه در میان شعله‌های آتش

لندن؛ ساختمان ۲۷ طبقه در میان شعله‌های آتش

شعله‌های سرکش آتش در نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه ساختمانی ۲۷ طبقه در غرب لندن را به کام خود گرفت. این آتش‌سوزی مهیب جان حداقل دوازده نفر را گرفته و ده‌ها تن را روانه بیمارستان کرده است.

شعله‌های سرکش آتش در نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه ساختمانی ۲۷ طبقه در غرب لندن را به کام خود گرفت. این آتش‌سوزی مهیب جان حداقل دوازده نفر را گرفته و ده‌ها تن را روانه بیمارستان کرده است.

تازه‌ترین ویدیو