سومین قهرمانی دولوزا در رقابت های جهانی الواربری

سومین قهرمانی دولوزا در رقابت های جهانی الواربری

براد دو لوزا از استرالیا جام قهرمانی مسابقات جهانی الوار بری در هامبورگ آلمان را از آن خود کرد. این سومین عنوان قهرمانی پیاپی دو لوزا است. استریلینگ هارد کانادایی هم به مقام دوم این رقابت رسید.

براد دو لوزا از استرالیا جام قهرمانی مسابقات جهانی الوار بری در هامبورگ آلمان را از آن خود کرد. این سومین عنوان قهرمانی پیاپی دو لوزا است. استریلینگ هارد کانادایی هم به مقام دوم این رقابت رسید.

تازه‌ترین ویدیو