بزرگداشت روز پیروزی در روسیه

ویدیوها. بزرگداشت روز پیروزی در روسیه

نهم ماه مه، «روز پیروزی» و یکی از رویدادهای سالانه مهم در تقویم روسیه است. این روز با رژه ارتش و نمایش جنگ افزارهای مدرن در میدان سرخ مسکو برگزار شد.

نهم ماه مه، «روز پیروزی» و یکی از رویدادهای سالانه مهم در تقویم روسیه است. این روز با رژه ارتش و نمایش جنگ افزارهای مدرن در میدان سرخ مسکو برگزار شد.

نهم ماه مه روز بزرگداشت پیروزی نیروهای شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم است.

تازه‌ترین ویدیو