لغو تور دوچرخه سواری در کیپ تاون به دلیل توفان

ویدیوها. لغو تور دوچرخه سواری در کیپ تاون به دلیل توفان

مسابقه دوچرخه سواری کیپ تاون در آفریقای جنوبی به دلیل وقوع توفان متوقف شد. این توفان وزش بادهایی با سرعت یکصد کیلومتر درساعت را در پی داشت و همین امر سبب شد تا این تور دوچرخه سواری برای نخستین بار طی ۴۰ سال گذشته لغو شود.

مسابقه دوچرخه سواری کیپ تاون در آفریقای جنوبی به دلیل وقوع توفان متوقف شد. این توفان وزش بادهایی با سرعت یکصد کیلومتر درساعت را در پی داشت و همین امر سبب شد تا این تور دوچرخه سواری برای نخستین بار طی ۴۰ سال گذشته لغو شود.

تازه‌ترین ویدیو