ژاپن؛ دور کردن بداقبالی با نوشاندن ساکی به ماهی کپور

ویدیوها. ژاپن؛ دور کردن بداقبالی با نوشاندن ساکی به ماهی کپور

ساکنان منطقه ای در مرکز ژاپن هر ساله در هفتم ژانویه با شرکت در آیینی بداقبالی ها را از خود دور می کند.

ساکنان منطقه ای در مرکز ژاپن هر ساله در هفتم ژانویه با شرکت در آیینی بداقبالی ها را از خود دور می کند.

در این مراسم مذهبی به ماهی های کپور مشروب ساکی نوشانده می شود و سپس آنها را در رودخانه رها می کنند. گفته می شود این مراسم قدمتی ۲۰۰ ساله دارد. با این همه این آیین امسال انتقادهای طرفداران حقوق حیوانات را برانگیخت.

تازه‌ترین ویدیو