آتشفشان کلیما در مکزیک فعال شد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

آتشفشان کلیما در مکزیک فعال شد

فعال شدن آتشفشان کلیما در شامگاه شنبه، ستون بزرگی از گاز و خاکستر را در فضا بوجود آورد. این بیداریِ دوباره، با پرتاب گدازه نیز همراه بود.

فعال شدن آتشفشان کلیما در شامگاه شنبه، ستون بزرگی از گاز و خاکستر را در فضا بوجود آورد. این بیداریِ دوباره، با پرتاب گدازه نیز همراه بود.

این کوه آتشفشان که با نام فوئگو نیز شناخته شده است،۳۸۲۰ متر ارتفاع دارد و در غرب این کشور، در هفتصد کیلومتری مکزیکوسیتی، پایتخت واقع است.

تازه‌ترین ویدیو