راهپیمایی کارگران در آمریکا برای افزایش دستمزدها

راهپیمایی کارگران در آمریکا برای افزایش دستمزدها

کارگران رستوران های زنجیره ای و و شماری از فرودگاه ها در آمریکا روز سه شنبه به اعتراضات سراسری برای افزایش دستمزدها، حقوق سندیکایی و اصلاحات در سیاست های مهاجرتی پیوستند. این نخستین اعتراضات از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی دونالد ترامپ در آمریکاست. در این تظاهرات کارگران رستوران های زنجیره ای مک دونالد در شعارهایی خواستار «۱۵ دلار» بعنوان حداقل دستمزد بودند.

کارگران رستوران های زنجیره ای و و شماری از فرودگاه ها در آمریکا روز سه شنبه به اعتراضات سراسری برای افزایش دستمزدها، حقوق سندیکایی و اصلاحات در سیاست های مهاجرتی پیوستند. این نخستین اعتراضات از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی دونالد ترامپ در آمریکاست. در این تظاهرات کارگران رستوران های زنجیره ای مک دونالد در شعارهایی خواستار «۱۵ دلار» بعنوان حداقل دستمزد بودند.

تازه‌ترین ویدیو