تصاویری از خیابان های خالی از سکنه در حلب

تصاویری از خیابان های خالی از سکنه در حلب

تصاویر هوایی از مناطق شرقی حلب که در کنترل شورشیان مخالف دولت بشار اسد است، خیابان های خلوت و خالی از سکنه را نشان می دهد.

تصاویر هوایی از مناطق شرقی حلب که در کنترل شورشیان مخالف دولت بشار اسد است، خیابان های خلوت و خالی از سکنه را نشان می دهد.

تازه‌ترین ویدیو