فرار صدها نفر از شهر قیاره در جریان نبرد موصل
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

فرار صدها نفر از شهر قیاره در جریان نبرد موصل

صدها نفر از ساکنان شهر قیاره در جنوب موصل از درگیری های این منطقه میان نیروهای عراقی و اعضای داعش گریختند.

صدها نفر از ساکنان شهر قیاره در جنوب موصل از درگیری های این منطقه میان نیروهای عراقی و اعضای داعش گریختند.

تخمین زده می شود که همچنان در شهر موصل و مناطق اطراف آن نزدیک به یک و نیم میلیون نفر ساکن باشند و در جریان درگیرها، حدود یک میلیون نفر از این منطقه فرار کنند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست