طوفان ویرانگر ماتیو در هائیتی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

طوفان ویرانگر ماتیو در هائیتی

تصاویر هوایی از مناطق غربی کشور هائیتی، نشان دهنده خرابی های وسیع به جا مانده از وقوع طوفان مرگبار ماتیو است. ساکنان شهر ۳۱ هزار نفری ژرمی در غرب این کشور بشدت نیازمند وسایل اولیه زندگی هستند.

تصاویر هوایی از مناطق غربی کشور هائیتی، نشان دهنده خرابی های وسیع به جا مانده از وقوع طوفان مرگبار ماتیو است. ساکنان شهر ۳۱ هزار نفری ژرمی در غرب این کشور بشدت نیازمند وسایل اولیه زندگی هستند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست