درگیری پلیس فرانسه و پناهجویان در کاله

ویدیوها. درگیری پلیس فرانسه و پناهجویان در کاله

پلیس ضدشورش فرانسه با ماشین های آب پاش و گاز اشک آور به مقابله با مهاجران و معترضانی رفت که در جنگل در نزدیکی کاله تجمعی اعتراضی برگزار کرده بودند؛ تجمعی با حضور نزدیک به ۲۰۰ مهاجر و۵۰ معترض و در اعتراض به شرایط زندگی در اردوگاهی که به دستور فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه باید تا آخر سال جاری بسته شود.

پلیس ضدشورش فرانسه با ماشین های آب پاش و گاز اشک آور به مقابله با مهاجران و معترضانی رفت که در جنگل در نزدیکی کاله تجمعی اعتراضی برگزار کرده بودند؛ تجمعی با حضور نزدیک به ۲۰۰ مهاجر و۵۰ معترض و در اعتراض به شرایط زندگی در اردوگاهی که به دستور فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه باید تا آخر سال جاری بسته شود.

در حالی که پلیس پناهجویان را عقب می راند، فعالان با پرتاب سنگ به طرف نیروهای پلیس مانع کار آنها می شدند.

تازه‌ترین ویدیو