Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader
Find Us
این یک پیپ نیست؛ ماگریت و خیانت تصاویر
به روز شده در:

ویدیوها. این یک پیپ نیست؛ ماگریت و خیانت تصاویر

در موزه پمپیدو در شهر پاریس نمایشگاهی درباره رنه ماگریت، نقاش بلژیکی سبک سوررئالیسم دایر شده است.

در موزه پمپیدو در شهر پاریس نمایشگاهی درباره رنه ماگریت، نقاش بلژیکی سبک سوررئالیسم دایر شده است.

نمایشگاهی با این محتوی که چگونه نقاشی های سوررئالیست او بر تفکرات فلسفی و بطور مثال رابطه میان کلمات و تصاویر تاثیر می گذارد.

آگهی
آگهی

تازه‌ترین ویدیو

آگهی
آگهی
آگهی