مسابقات نظامی بین المللی ۲۰۱۶ در روسیه

مسابقات نظامی بین المللی ۲۰۱۶ در روسیه

مسابقات نظامی بین المللی ۲۰۱۶ در روسیه با حضور نظامیان بیش از ۳۰ کشور از جمله ایران، آلمان و جمهوری چک برگزار شد.

مسابقات نظامی بین المللی ۲۰۱۶ در روسیه با حضور نظامیان بیش از ۳۰ کشور از جمله ایران، آلمان و جمهوری چک برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو