سیلاب در چین خانه های روستایی را ویران کرد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

سیلاب در چین خانه های روستایی را ویران کرد

تصاویر تکان دهنده ویدئویی نشان می دهند چطور سیلاب کوهستانی، ردیفی از خانه های چوبیِ روستایی را در ناحیه هونان چین ویران می کند.

تصاویر تکان دهنده ویدئویی نشان می دهند چطور سیلاب کوهستانی، ردیفی از خانه های چوبیِ روستایی را در ناحیه هونان چین ویران می کند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست