تجمع مخالفان نخست وزیر جدید بریتانیا

تجمع مخالفان نخست وزیر جدید بریتانیا

گروهی از مخالفان ترزا می، نخست وزیر جدید بریتانیا ضمن برپایی تجمع، خواهان برپایی انتخابات زودهنگام در این کشور شدند.

گروهی از مخالفان ترزا می، نخست وزیر جدید بریتانیا ضمن برپایی تجمع، خواهان برپایی انتخابات زودهنگام در این کشور شدند.

تازه‌ترین ویدیو