جام جهانی برای دولت های به رسمت شناخته نشده

ویدیوها. جام جهانی برای دولت های به رسمت شناخته نشده

آبخاز جام جهانی فوتبال برای دولت به رسمت شناخته نشده را میزبانی می کند. این مسابقات در سوخومی، پایتخت جمهوری آبخاز است که در منطقه جدایی طلب گرجستان واقع است. این رقابت ها بوسیله کنفدراسیون انجمن های مستقل فوتبال ترتیب داده شده است.

آبخاز جام جهانی فوتبال برای دولت به رسمت شناخته نشده را میزبانی می کند. این مسابقات در سوخومی، پایتخت جمهوری آبخاز است که در منطقه جدایی طلب گرجستان واقع است. این رقابت ها بوسیله کنفدراسیون انجمن های مستقل فوتبال ترتیب داده شده است.

تازه‌ترین ویدیو