تایرهای سوزان آسمان بخشی از اسپانیا را سیاه اندود کردند
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تایرهای سوزان آسمان بخشی از اسپانیا را سیاه اندود کردند

مقامهای اسپانیایی روز جمعه از ساکنان ناحیه سسنا در جنوب مادرید خواستند از خانه های خود بیرون نیایند.

مقامهای اسپانیایی روز جمعه از ساکنان ناحیه سسنا در جنوب مادرید خواستند از خانه های خود بیرون نیایند.

دود ناشی از آتش سوزی در انبار تایرهای فرسوده در این منطقه آسمان را پوشانده است. شهردار سسنا در مصاحبه رادیویی گفت از ساکنان سه محله درخواست شده است تا پایان آتش سوزی و پایین آمدن میزان آلاینده در خانه هایشان بمانند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست