لندن؛ حفره ای در خیابان خودرو را می بلعد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

لندن؛ حفره ای در خیابان خودرو را می بلعد

یک خودرو روز پنجشنبه طعمه حفره ای در یکی خیابانهای شهر لندن شد. لوله های آب و فاضلاب شهری مانع از فرو افتادن این خودرو در این حفره شدند. پلیس از ساکنان ناحیه خواست به نقطه حادثه نزدیک نشوند.

یک خودرو روز پنجشنبه طعمه حفره ای در یکی خیابانهای شهر لندن شد. لوله های آب و فاضلاب شهری مانع از فرو افتادن این خودرو در این حفره شدند. پلیس از ساکنان ناحیه خواست به نقطه حادثه نزدیک نشوند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست