برخورد پلیس با تظاهرات معلولان در بولیوی

ویدیوها. برخورد پلیس با تظاهرات معلولان در بولیوی

اعتراض خیابانی معلولان در شهر لاپاز بولیوی، روز چهارشنبه با برخورد پلیس رو به رو شد. معترضان که بالغ بر۱۵۰ معلول بودند ۳۷۷ کیلومتر را برای سفر به لاپاز طی کرده و در تلاش بودند تا در برابر کاخ ریاست جمهوری تجمع کنند. هدف از این اقدام، درخواست افزایش امکانات و خدمات اجتماعی از دولت بود.

اعتراض خیابانی معلولان در شهر لاپاز بولیوی، روز چهارشنبه با برخورد پلیس رو به رو شد. معترضان که بالغ بر۱۵۰ معلول بودند ۳۷۷ کیلومتر را برای سفر به لاپاز طی کرده و در تلاش بودند تا در برابر کاخ ریاست جمهوری تجمع کنند. هدف از این اقدام، درخواست افزایش امکانات و خدمات اجتماعی از دولت بود.

تازه‌ترین ویدیو