پناهجویان مانده در ایدومنی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

پناهجویان مانده در ایدومنی

اینها تصاویر هوایی از چادرها و اردوگاه موقت هزاران پناهجوست که با پهپاد در منطقه ایدومنی در شمال یونان گرفته شده است. این پناهجویان تصمیم دارند با گذر با کشورهای بالکان به اروپای مرکزی و شمالی راه یابند، اما مأموران مقدونیه با نصب حصار در مرز با یونان از ورود این پناهجویان جلوگیری می کنند. بر اساس تازه ترین توافق اتحادیه اروپا با ترکیه، در ازای هر پناهجوی سوری که از یونان به ترکیه بازگردانده می شود، یک پناهجوی سوری دیگر مستقیما از ترکیه برای ورود به فضای اتحادیه اروپا پذیرفته می شود.

اینها تصاویر هوایی از چادرها و اردوگاه موقت هزاران پناهجوست که با پهپاد در منطقه ایدومنی در شمال یونان گرفته شده است. این پناهجویان تصمیم دارند با گذر با کشورهای بالکان به اروپای مرکزی و شمالی راه یابند، اما مأموران مقدونیه با نصب حصار در مرز با یونان از ورود این پناهجویان جلوگیری می کنند. بر اساس تازه ترین توافق اتحادیه اروپا با ترکیه، در ازای هر پناهجوی سوری که از یونان به ترکیه بازگردانده می شود، یک پناهجوی سوری دیگر مستقیما از ترکیه برای ورود به فضای اتحادیه اروپا پذیرفته می شود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست