چوگان با توک توک در سریلانکا

ویدیوها. چوگان با توک توک در سریلانکا

چوگان با اسب سنت بود. چوگان با فیل و دوچرخه و سیگوی هم مرسوم شد و اکنون مدتی است که چوگان با «توک توک » به راه افتاده است. توک توک موتور سه پاچه معروفی است که در هند و تایلند و کشورهای بسیاری در جنوب شرقی آسیا مورد استفاده قرار می گیرد. دومین مسابقات قهرمانی چوگان با توک توک امسال در سریلانکا برگزار شد.

چوگان با اسب سنت بود. چوگان با فیل و دوچرخه و سیگوی هم مرسوم شد و اکنون مدتی است که چوگان با «توک توک » به راه افتاده است. توک توک موتور سه پاچه معروفی است که در هند و تایلند و کشورهای بسیاری در جنوب شرقی آسیا مورد استفاده قرار می گیرد. دومین مسابقات قهرمانی چوگان با توک توک امسال در سریلانکا برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو