سیرک در واتیکان

سیرک در واتیکان

اعضای یک گروه سیرک، روز چهارشنبه، در حضور پاپ فرانچسکو در میدان سن پیترو هنرنمایی کردند.

اعضای یک گروه سیرک، روز چهارشنبه، در حضور پاپ فرانچسکو در میدان سن پیترو هنرنمایی کردند.

تازه‌ترین ویدیو