بزرگداشت جشن مذهبی «تیمکت» در اتیوپی

بزرگداشت جشن مذهبی «تیمکت» در اتیوپی

هزاران نفر از مسیحیان ارتدکس اتیوپی در جشن تعمید عیسی مسیح شرکت کردند. در اتیوپی به این جشن باستانی ارتدکس «تیمکت» می گویند.

هزاران نفر از مسیحیان ارتدکس اتیوپی در جشن تعمید عیسی مسیح شرکت کردند. در اتیوپی به این جشن باستانی ارتدکس «تیمکت» می گویند.

تازه‌ترین ویدیو