روزی خوش یُمن برای حیوانات خانگی در مکزیکوسیتی

ویدیوها. روزی خوش یُمن برای حیوانات خانگی در مکزیکوسیتی

در روز جشن سنت آنتونی، صدها نفر از ساکنان مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک به همراه حیواناتشان در کلیسای سنت برناردینو حاضر شدند. از آنجا که سنت آنتونی به عنوان قدیس مسیحی محافظ حیوانات شناخته می شود، ساکنان مکزیکوسیتی امیدوارند با تبرک حیواناتشان، آنها را در برابر خطرات احتمالی محافظت کنند.

در روز جشن سنت آنتونی، صدها نفر از ساکنان مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک به همراه حیواناتشان در کلیسای سنت برناردینو حاضر شدند. از آنجا که سنت آنتونی به عنوان قدیس مسیحی محافظ حیوانات شناخته می شود، ساکنان مکزیکوسیتی امیدوارند با تبرک حیواناتشان، آنها را در برابر خطرات احتمالی محافظت کنند.

تازه‌ترین ویدیو