صدها آرژانتینی در رقص تانگوی خیابانی شرکت کردند

ویدیوها. صدها آرژانتینی در رقص تانگوی خیابانی شرکت کردند

صدها آرژانتینی شنبه شب به خیابانهای بوئنوس آیرس آمدند و در رقص تانگوی دسته جمعی شرکت کردند. این فستیوال همزمان با سالروز تولد دو چهره برجسته رقص تانگو در آرژانتین بود: کارلوس گاردل (۱۹۳۵-۱۸۹۰) و خولیو دو کارو (۱۹۸۰-۱۸۹۹).

صدها آرژانتینی شنبه شب به خیابانهای بوئنوس آیرس آمدند و در رقص تانگوی دسته جمعی شرکت کردند. این فستیوال همزمان با سالروز تولد دو چهره برجسته رقص تانگو در آرژانتین بود: کارلوس گاردل (۱۹۳۵-۱۸۹۰) و خولیو دو کارو (۱۹۸۰-۱۸۹۹).

تازه‌ترین ویدیو