اعتراض رانندگان تاکسی به «اوبر» در تورنتوی کانادا

اعتراض رانندگان تاکسی به «اوبر» در تورنتوی کانادا

رانندگان تاکسی در شهر تورنتو کانادا در اعتراض به اوبر، شرکتی که از طریق یک اپلیکیشن خدمات تاکسیرانی ارزان قیمت ارائه می دهد، راهبندان ایجاد کردند.

رانندگان تاکسی در شهر تورنتو کانادا در اعتراض به اوبر، شرکتی که از طریق یک اپلیکیشن خدمات تاکسیرانی ارزان قیمت ارائه می دهد، راهبندان ایجاد کردند.

تازه‌ترین ویدیو