تصاویر خیره کننده از فوران فعالترین آتشفشان جهان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تصاویر خیره کننده از فوران فعالترین آتشفشان جهان

آتشفشان اتنا در ایتالیا که به عنوان فعالترین آتشفشان جهان شناخته می شود در هنگام طلوع خورشید، فوران کرد و گدازه های آتشفشانی را به اطراف پرتاب کرد.

آتشفشان اتنا در ایتالیا که به عنوان فعالترین آتشفشان جهان شناخته می شود در هنگام طلوع خورشید، فوران کرد و گدازه های آتشفشانی را به اطراف پرتاب کرد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست