درگیری در نوار غزه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

درگیری در نوار غزه

فلسطینی های در حال پرتاب سنگ به نیروهای اسرائیلی سعی در پنهان کردن خود دارند.

فلسطینی های در حال پرتاب سنگ به نیروهای اسرائیلی سعی در پنهان کردن خود دارند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست