توله ببرهای بنگالی در کریمه

توله ببرهای بنگالی در کریمه

سه توله ببر سفید بنگالی در باغ وحش یالتا در کریمه به دنیا آمده اند و با توله های دیگر بازی می کنند. مادر این توله ببرها از شیر دادن به آنها خودداری می کند و کارکنان باغ وحش با شیشه به آنها شیر می دهند.

سه توله ببر سفید بنگالی در باغ وحش یالتا در کریمه به دنیا آمده اند و با توله های دیگر بازی می کنند. مادر این توله ببرها از شیر دادن به آنها خودداری می کند و کارکنان باغ وحش با شیشه به آنها شیر می دهند.

تازه‌ترین ویدیو