نمایش قدرت نظامی چین در بازی های بین المللی ارتش ها در روسیه

ویدیوها. نمایش قدرت نظامی چین در بازی های بین المللی ارتش ها در روسیه

چین با پیروزی در رقابت های چتربازی در بازی های بین المللی ارتش ها در روسیه، قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشت. روسیه ابرقدرت آسیایی میزبان این بازی هاست و چتربازان بلاروس جایزه نخست را برای جمع آوری سریع چترهای فرود آمده کسب کرد. مسابقات بین المللی ارتش ها در طول دو هفته اول ماه اوت در روسیه برگزای می شود. هیچ یک از اعضای ناتو در این بازی ها شرکت نکرده اند.

چین با پیروزی در رقابت های چتربازی در بازی های بین المللی ارتش ها در روسیه، قدرت نظامی خود را به نمایش گذاشت. روسیه ابرقدرت آسیایی میزبان این بازی هاست و چتربازان بلاروس جایزه نخست را برای جمع آوری سریع چترهای فرود آمده کسب کرد. مسابقات بین المللی ارتش ها در طول دو هفته اول ماه اوت در روسیه برگزای می شود. هیچ یک از اعضای ناتو در این بازی ها شرکت نکرده اند.

تازه‌ترین ویدیو