پرستار برای کمک به حیوان تنبل

ویدیوها. پرستار برای کمک به حیوان تنبل

نگهبان یک باغ وحش در لندن نقش مادر جایگزین را برای این حیوان تنبل ایفا، و او را بزرگ می کند. او به شیر دادن به این جانور با کمک یک شیشه شیر می پردازد. ادوارد نام این تنبل است که هفت هفته سن دارد و دو پنجه ای است. والدین او که مرلین و لیندر نام دارند برای دومین بار بچه دار شده اند اما به کمک نیاز دارند زیرا مادر این بچه تنبل دیگر توانایی شیردهی نداشته و قادر به مراقبت از نوزادش نبوده است.

نگهبان یک باغ وحش در لندن نقش مادر جایگزین را برای این حیوان تنبل ایفا، و او را بزرگ می کند. او به شیر دادن به این جانور با کمک یک شیشه شیر می پردازد. ادوارد نام این تنبل است که هفت هفته سن دارد و دو پنجه ای است. والدین او که مرلین و لیندر نام دارند برای دومین بار بچه دار شده اند اما به کمک نیاز دارند زیرا مادر این بچه تنبل دیگر توانایی شیردهی نداشته و قادر به مراقبت از نوزادش نبوده است.

تازه‌ترین ویدیو