استرالیا؛ اجرای اپرا در غار

استرالیا؛ اجرای اپرا در غار

صدای سوپرانو در میان استالاگمیت های یک غار. تجربه ای منحصر بفرد از اجرای یک اپرا در غاری در نزدیکی شهر راکهمپتون استرالیا.

صدای سوپرانو در میان استالاگمیت های یک غار. تجربه ای منحصر بفرد از اجرای یک اپرا در غاری در نزدیکی شهر راکهمپتون استرالیا.

تازه‌ترین ویدیو